ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Нашата официјална веб адреса е следанва: https://kupiukras.mk


За успешно да ги обработиме нарачките, потребни ни се име и презиме на нарачателот, адреса за доставување, е-маил адреса и број на телефон. Со помош на споменатите податоци можеме да ги испорачаме саканите производи, како и да ги известиме купувачите за моменталниот статус на нарачката. Купи украс се обврзува дека ќе ја чува приватноста на сите наши купувачи.

Колачиња

Сите податоци за купувачите/корисниците строго се чуваат. Се обврзуваме дека собраните податоци нема да ги користиме за други цели ниту ќе ги проследуваме до трети лица.